Važne informacije za nosioce kontaktnih sočiva

Informacije o kontaktnim sočivima- Posetite svog oftalmologa (ili optičara) na svakih 6 meseci kako bi proverili da li se dioptrija vaših očiju menjala.

- U većini slučajeva vaša dioptrija za naočare neće biti ista kao što su za kontakta sočiva.

- Nemojte kupovati sočiva bez konsultacije sa oftalmologom.

- Veoma je važno da se pridržavate roka trajanja sočiva: mesečna nositi jedan mesec ni dan duže, tromesečna tačno 90 dana. Nemojte prekoračivati rok trajanja sočiva, jer postaje nebezbedno i potencijalno opasno po samo oko.

- Za informacije o nošenju ili održavanju kontaktnih sočiva uvek se obratite vašem oftalmologu.